Rückbau Sammelbau Maschinenbau, RWTH Aachen
Rückbau Sammelbau Maschinenbau, RWTH Aachen
Rückbau Sammelbau Maschinenbau, RWTH Aachen
Rückbau Sammelbau Maschinenbau, RWTH Aachen
  • Stand:in der Ausführung
  • Geschossfläche: 16.000 m²
  • Auftraggeber:BLB NRW Aachen
  • Leistungen: Tragwerksplanung, Bauleitung